Членство в ГО
Коло Вільних Людей
Положення про членів ГО.
Згідно Статуту п. 4.5 члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись положень Статуту Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням;
- сприяти здійсненню завдань Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

Відповідно до цього пропоную прийняти наступне рішення про членство в ГО.
Всі члени ГО дотримуються виконання положень Статуту ГО та прийнятих спільно документах ГО і розпоряджень Правління і Структури ГО.
Членство в Колі Вільних Людей є усвідомленим, відповідальним.
Кожний член ГО усвідомлює своє бажання бути вільним у своїх виборах в житті, реалізувати власну унікальність, ділитись своїми знаннями і можливостями, допомагати іншим учасникам ГО і розраховувати на їхню допомогу.
Кожний член ГО має вчитись тим знанням, які викладаються і використовувати їх у власному житті, сприяти реалізації мети ГО.
Кожний член ГО має обов’язково брати участь у одному або кількох проектах ГО. Проект може бути власним, узгодженим з Правлінням ГО.
Кожний член ГО сплачує внесок раз на місяць в розмірі від 200 грн (можна більше). Внески гарантують доступ до навчання і підтримку.
Кожний член ГО має проводити серед знайомих роботу по залученні до організації нових членів.
Члени ГО формують групи по напрямкам реалізації. Кожний член ГО має бути в одній або декількох групах, відповідно до власного усвідомлення.
Кожний член ГО має посвідчення яке є перепусткою до закритих заходів ГО і гарантує знижку при проведенні масових платних заходів ГО
Структура ГО є доповненням до органів управління ГО і регулює внутрішню діяльність всіх членів ГО відповідно запитів, рівня включення, рівня реалізації кожного. Структура має рівні відповідно до груп.